Verplicht chippen en registreren van honden vanaf 1 april 2013

//Verplicht chippen en registreren van honden vanaf 1 april 2013

Verplicht chippen en registreren van honden vanaf 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor honden. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij één van de daarvoor aangewezen databanken. Bovendien is de eigenaar verplicht de registratie up-to-date te houden. Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken.

Behalve dat de overheid op deze manier misstanden in de hondenhandel kan opsporen en aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn baasje een belangrijk voordeel. Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer gevonden worden, dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker thuisgebracht worden.

De chip- en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013 en komt (in het kort) neer op het volgende:

  • Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd.

  • Koper van een pup is verplicht deze bij een aangewezen databank aan te melden binnen 2 weken.

  • Verkoper van een pup moet de pup afmelden bij de databank.

  • Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen  (de registratieplicht geldt niet voor honden die korter dan 3 maanden in Nederland blijven, bijvoorbeeld voor vakantie).

  • Zowel het verkopen als het kopen van een pup zonder chip/registratie is strafbaar.

Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft.

Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Voor meer informatie zie www.chipjedier.nl

2017-05-22T16:23:58+00:00 10 april, 2013|