Introductie

Als veehouder kunt u bij De Dierenartsen Hoogeveen terecht voor advies en geneeskundige zorg van uw rundvee, varkens en/of schapen en geiten. De Dierenartsen Hoogeveen is een zelfstandige praktijk, dit betekent: korte lijnen, betrokkenheid en persoonlijk advies op maat. Onze veterinaire zorg bestaat uit een breed pakket aan diensten en werkzaamheden. Dit varieert van onderzoek en behandeling van de individuele zieke koe, tot de preventie van dierziekten op koppelniveau. Het team van De Dierenartsen Hoogeveen bestaat uit drie geborgde rundveedierenartsen, deze hebben een goede mix van kennis, ervaring en jeugdig enthousiasme. Onze praktijk beschikt over expertises op het gebied van Voeding, Fertiliteit, Huisvesting en klimaat, Jongvee opfok, Uiergezondheid, Klauwgezondheid en Chirurgie.

Aanvragen visites

U kunt visites aanvragen tussen 08.00-09.00, hiervoor kunt u bellen met 0528-262530. Voor spoed kunt u altijd bellen!

Medicatie landbouwhuisdieren

Medicijnen zijn te bestellen via whatsapp. Vraag een van de begeleidende dierenartsen naar het speciale nummer daarvoor. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen of bij de balie langskomen om een bestelling door te geven.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Bij een modern melkveebedrijf is een goede vruchtbaarheidsbegeleiding van groot belang. Het niet drachtig worden van een koe is een belangrijke reden voor afvoer. Bovendien is het te lang uitlopen van de tussenkalftijd niet wenselijk. Om deze redenen is het belangrijk om op regelmatige basis de koeien te controleren. Met behulp van echografie kunnen de koeien al vanaf circa 30 dagen op dracht gecontroleerd worden. Ook afwijkingen aan de eierstokken en de baarmoeder kunnen hiermee opgespoord worden. Zo worden vuile baarmoeders, inactieve eierstokken of juist cystes snel onderkend. Door op tijd deze dieren aan te bieden kan, indien nodig, een gerichte therapie worden opgestart. Een verminderde vruchtbaarheid kan ook voedingsgerelateerd zijn. Met dit onderdeel kunnen wij u helpen.

Uiergezondheid

Gezonde uiers betekent gezonde koeien die veel melk willen geven. Een van de grote pijlers in ieder bedrijf is de uiergezondheid. Er zijn veel factoren die hierin een rol spreken, zoals infectiedruk, klimaat en huisvesting. Om problemen in het koppel te voorkomen is het belangrijk om te weten wat de veroorzaker is van de uierontsteking, hiermee kunnen we een optimale behandeling instellen voor een individuele koe maar ook preventief acties ondernemen voor het koppel. Om dit te achterhalen kunnen we bacteriologisch onderzoek op de melk uitvoeren of de melk doorsturen naar een extern lab voor PCR (dna-niveau).

Voeding

Met het team van drie gespecialiseerde rundveedierenartsen hebben we korte lijnen met voervertegenwoordigers, accountants en andere adviseurs. De melkproductie registratie gegevens (MPR) evenals de kuiluitslagen kunnen automatisch naar de praktijk verzonden worden, hierdoor kan er tijdig worden bijgestuurd.

Huisvesting en klimaat

Voor een gezonde veestapel is een goede huisvesting erg belangrijk. Wij denken graag met u mee om te kijken of er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Voor het beoordelen van het liggedrag van de veestapel door bijvoorbeeld de afstelling van de ligboxen of het klimaat in de stal, zijn wij de aangewezen partner. Met behulp van een camera (time-lapse) kunnen we het gedrag van de koppel beoordelen en een uitgebreide analyse maken van uw stal. Ook bij bijvoorbeeld nieuwbouw of verbouw kunnen we u van dienst zijn met adviezen en praktische tips. Uiteraard het belangrijk dat de ventilatie in orde is. Indien u vermoed dat hier afwijkingen in zijn kunnen wij een rookproef met u uitvoeren. Zie bijhorende film.

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid is een belangrijke pijler van ieder melkveebedrijf. Voor de behandeling van een individuele koe, maar ook advies op koppelniveau zijn wij een uitstekende gesprekspartner. Daarnaast kunt u voor specialistische behandelingen zoals het chirurgisch verwijderen van een tyloom bij ons terecht.

Jongveeopfok

Jongvee is de toekomst van uw bedrijf. Gezonde kalveren en pinken zullen later als volwassen koe aanmerkelijk meer produceren en een betere weerstand hebben ten opzichte van dieren die een minder goede start hebben gehad. Daarom is het van groot belang om vanaf het moment dat een kalf geboren wordt tot aan het moment dat dit kalf als vaars geïntroduceerd wordt in het koppel melkkoeien de gezondheid en ontwikkeling zo goed mogelijk te waarborgen. Hierbij kunnen wij u helpen door het geven van advies omtrent voeding en huisvesting. Daarnaast kunnen we indien er luchtweg- of spijsverteringsproblemen voorkomen op uw bedrijf, bloed- of mestmonsters afnemen, of bijvoorbeeld een longspoeling uitvoeren om te achterhalen welke kiem(en) de problemen veroorzaakt. Dit geeft inzicht in de bedrijfsspecifieke situatie. Aan de hand daarvan kan een behandeling worden ingesteld en besloten worden welke preventieve maatregelen nodig zijn.

Overige Diagnostiek

Binnen de praktijk hebben wij de beschikking over een uitgebreid laboratorium.

– Bloedonderzoek klinisch chemisch, hiermee kunnen we onder andere testen op leverschade, spierschade, calcium, magnesium en fosfaat
– Bloedonderzoek heamotologie, om het ontstekingsbeeld te bepalen
– Bacteriologisch onderzoek op melk
– Mestonderzoek kalverdiarree, coccidiose en wormeieren
– Afname van leverbiopten voor koperonderzoek

Indien wij het niet kunnen onderzoeken sturen wij door naar verschillende externe laboratoria zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren en het VLG.

Chirurgie en laparoscopische lebmaagfixatie

Binnen onze praktijk hebben we diverse mogelijkheden wat betreft chirurgie bij landbouwhuisdieren. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld het hechten van wonden, een keizersnede, navelbreukoperatie, lebmaagoperatie en castraties. Lebmaagverplaatsingen kunnen wij niet alleen behandelen via rollen en steken of “gewoon” opereren, maar ook door middel van een laparoscopische operatie (kijkoperatie). Deze operatie heeft een minimale impact op de koe, is veel nauwkeuriger dan het ‘rollen en steken’ en minder invasief dan een ‘normale’ operatie.