Landbouwhuisdieren

/Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren 2017-05-22T16:23:50+00:00

Dierenartsenpraktijk Hoogeveen beschikt over erkende (“geborgde”) runder- en varkens dierenartsen.

Bedrijfsbegeleiding vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons werk.
In een video (interview) vertelt Maarten Pieterse van de faculteit diergeneeskunde hier meer over video maarten pieterse.

Curatieve zorg
U kunt bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van het individuele dier (rund, schaap, paard, varken). Elke dag wordt onze hulp ingeroepen voor zieke dieren, geboorten, drachtigheids-/vruchtbaarheidsonderzoek etcetera. Bij dit laatste wordt, veelal tijdens de reguliere bedrijfsbegeleiding, zo nodig een draagbaar echo-apparaat gebruikt. Regelmatig worden ook landbouwhuisdieren geopereerd en als een bevalling te zwaar gaat worden kan een keizersnede (op het bedrijf) gedaan worden.

Preventieve diergeneeskundige zorg
Naast het behandelen van zieke dieren besteden wij steeds meer aandacht aan het voorkomen van ziekte (bijvoorbeeld via verbetering van de leefomstandigheden van de dieren of d.m.v. vaccinaties).

Antibioticagebruik in de veehouderij
In bepaalde sectoren (varkens en kippen) werd tot 2007 steeds meer antibiotica gebruikt. De voormalige minister Gerda Verburg heeft in 2008 een convenant ondertekend (“taskforce antibioticagebruik dierhouderij”) waarin vastgelegd werd dat het antibioticagebruik drastisch omlaag moet (in 2011 minimaal minus 20%, in 2013 minus 50% t.o.v. 2009). Tot voor kort was het niet exact bekend hoeveel antibiotica er gebruikt werd op de bedrijven. Op dit moment echter is het gebruik van antibiotica inzichtelijk gemaakt door een betere, centrale, registratie. Het aantal dagen dat een dier antibiotica gebruikt per jaar is tegenwoordig een kengetal waar naar gekeken wordt (dit is trouwens niet veel hoger dan een vergelijkbaar getal bij mensen). Het preventief inzetten van antibiotica (waar onze praktijk altijd al terughoudend mee was) is nu verleden tijd.

Bedrijfsgezondheidsplan/bedrijfsbehandelplan
Een bedrijfsgezondheidsplan wordt jaarlijks opgesteld door een van onze begeleidend dierenartsen, samen met de veehouder. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van het medicijngebruik en de ziektegevallen die voorkwamen in de afgelopen periode. Vervolgens worden de risicofactoren benoemd en een plan van aanpak van eventuele problemen gemaakt zodat de gezondheid van de dieren op een (nog) hoger plan komt te liggen.
Een bedrijfsbehandelplan beschrijft per behandeling welke medicijnen er gebruikt kunnen worden.
Alles dient er voor om de juiste medicijnen voor de juiste aandoening te gebruiken. Door het niet meer gebruiken van “te zware” middelen wordt voorkomen dat bepaalde medicijnen voor mensen niet goed meer zullen werken (voorkomen van resistentie).

Cursus verantwoord antibioticagebruik
Om de toepassing van de diverse middelen te verbeteren heeft onze praktijk recent een cursus “verantwoord antibioticagebruik op melkveebedrijven” gegeven. Bij behoefte zullen we deze cursus herhalen.

BVD (bovine virus diarree)
Virusinfecties kunnen de weerstand van de dieren onderdrukken. Een ziekte die we regelmatig diagnosticeren op de bedrijven is BVD.